Breaking News

Главная » Правописание в украинском языке » Правила правописания » § 59. II відміна. Однина. Орудний відмінок

§ 59. II відміна. Однина. Орудний відмінок

В орудному відмінку однини іменники другої відміни мають закінчення –ом, -ем, -єм і -ям, -ям.
1. Закінчення -ом мають усі іменники чол. та середн. роду твердої групи, -ем (після голосного та апострофа — -єм) — іменники чол. та середн., роду мішаної та м’якої груп (крім іменників середи, роду, що закінчуються на -я): ма?йстром, мі?стом, робітнико?м, село?м; бійце?м, кобзаре?м, коне?м, тату?нем, куще?м, мі?сцем, мо?рем, ноже?м, плече?м, прі?звищем, секретаре?м, слухаче?м; пиріє?м, роє?м, солов’є?м, урожа?єм.
2. Закінчення -ям мають усі іменники середн., роду на -я: життя?м, змага?нням, знання?м, знаря?ддям, кі?ллям, ли?стям, лу?б’ям, обли?ччям, підда?шшям, роздорі?жжям, ща?стям.
3. Закінчення -им мають в орудному відмінку:
а) іменники — прізвища чол. роду твердої групи на -ов, -ев, -єв, -ів, -їв, -ин, -ін, -їн: Виногра?довим, Зве?гінцевим, Ільїни?м, Ковале?вим (від Ковалі?в), Ле?синим. Однак неслов’янські прізвища, які закінчуються на -ов, -ин, -ін, мають в орудному відмінку однини закінчення -ом: Брюло?вом, Да?рвіном, Ча?пліном.
Примітка. Українські прізвища на -ин (-анин, -янин), які за походженням є назвами осіб за етнічною належністю або місцем проживання, в орудному відмінку однини вживаються із закінченням -ом: Воло?шином, Ру?сином, Турчи?ном і т . ин.;
б) іменники — географічні назви середи, роду із суфіксами присвійності -ов-, -ев- (-єв-), -ин-, що відмінюються як прикметники: Горо?шине — Горо?шиним, Деба?льцеве — Деба?льцевим, Котеле?ве — Котеле?вим, Єна?кієве — Єна?кієвим, Михалко?ве — Михалко?вим.
Але іменники — географічні назви чол. та середи. роду із суфіксами -ів, -їв, -ин, що не відмінюються як прикметники, мають в орудному відмінку однини закінчення -ом: Ки?євом, Козя?тином, Лебедино?м, Пиря?тином, Свято?шином, Ха?рковом, Яготино?м.

Один комментарий

  1. МАРЯНА

    поставподани именныкыформи орудного видминку одныны дощ мяч кущ спорыш ричка годивныця каша стежка гай дуб друг олень

Ответить

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *

*

Наверх