Breaking News

Хороший магазин. Воск для депиляцииочень понравился. Спасибо за быструю доставку.

§ 6. Апостроф

Роздільність вимови я, ю, є, ї та попереднього твердого приголосного позначаємо апострофом.
Апостроф пишемо перед я, ю, є, ї:
1. Після губних приголосних (б, п, в, м, ф): б’ю, п’ять, п’є, в’я?зи, В’ячесла?в, (у) здоро?в’ї, м’я?со, рум’я?ний, ті?м’я, жира?ф’ячий, мереф’я?нський, Стеф’ю?к.

Примітка. Апостроф не пишемо, коли перед губним звуком є приголосний (крім р), який належить до кореня (основи): дзвя?кнути, духмя?ний, ма?впячий, медвя?ний, різдвя?ний, свя?то, тьмя?ний, цвях, але верб’я, торф’яни?й, черв’я?к.
Коли такий приголосний належить до префікса, то апостроф пишемо, як і в тих самих словах без префікса: зв’язо?к, зв’яли?ти, підв’яза?ти, розм‘я?кнути.
2. Після р: бур’я?н, міжгі?р’я, пі?р’я, ма?тір’ю, кур’є?р, (на подві?р’ї), Мар’я?н, Мар’я?на.
Примітка. Апостроф не пишемо, коли ря, рю, рє означають сполучення м’якого р із наступними а, у, е: буря?к, бу?ряний, кря?кати, ряби?й, рю?мсати, крюк, Рє?пін.
3. Після к у слові Лук’ян і похідних від нього: Лук’я?ненко, Лук’яню?к та ин.
4. Після префіксів та першої частини складних слів, що закінчуються на твердий приголосний: без’я?дерний, без’язи?кий, від’ї?зд, з’є?днаний, з’ї?хати, з’яви?тися, об’є?м, під’ї?хати, під’ю?дити, пан’європе?йський, дит’я?сла, Мін’ю?ст.
Примітка 1. Після префіксів із кінцевим приголосним перед наступними і, е, а, о, у апостроф не пишемо: безіме?нний, за?гітува?ти, зекономи?ти, зорієнтува?ти, зумі?ти.
Примітка 2. Про апостроф у словах иншомовного походження див. § 106, у прізвищах — § 115, п. 11, у географічних назвах — § 120, п. 8.
Примітка 3. Апостроф уживаємо для відзначення усічености слова в розмовному й поетичному мовленні: до ‘дної “до одної” ями; мо’ “може” і т. ин.

Ответить

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *

*

Наверх