Breaking News

Главная » Правописание в украинском языке » Правила правописания » § 60. II відміна. Однина. Місцевий відмінок

§ 60. II відміна. Однина. Місцевий відмінок

У місцевому відмінку однини іменники другої відміни мають закінчення -ові, -еві, -єві, -у, -ю, -і, -ї.
1. Закінчення -ові в твердій групі, -еві (після голосного та апострофа — -єві) у м’якій та мішаній групах мають:
а) іменники чол. роду, що означають істоти: при ба?тькові, на бра?тові, при вчи?телеві, при тату?неві, на коне?ві, на носіє?ві, на робітнико?ві, на това?ришеві;
б) іменники середн. роду твердої групи із суфіксом -к- (назви істот): на дитя?ткові, на теля?ткові, на хлоп’я?ткові.
Примітка. Іменники чол. роду — назви осіб, а також зазначені іменники середн. роду мають у місцевому відмінку однини паралельно із закінченням -ові, -еві, -єві й закінчення -у, -ю: при ба?тьку, на робітнику?, на дитя?тку, на теля?тку. Іменники чол. роду, що означають істот (не осіб), мають у місцевому відмінку однини поряд із закінченнями -ові, -еві, -єві й закінчення -і, -ї: на коні?, на ослі?, на ти?грі.
2. Закінчення -у (після голосного — -ю) мають:
а) іменники чол. та середн. роду твердої групи із суфіксами -к-, -ак-, -ик-, -ок-, -к(о), що означають неістоти: у буди?нку, у в?ійську, у гуртку?, на держаку?, на до?щику, у лі?жку, на літаку?, у мі?сячнику, у мішку?, у підраху?нку. Вживані також паралельні форми з -ові: у буди?нкові, на держако?ві, на літако?ві, на лі?жкові тощо;
б) іменники чол. роду односкладових основ із закінченням -у, -ю в родовому відмінку, якщо наголос у місцевому відмінку переходить з основи на закінчення: у бою?, на льоду?, на снігу?, у соку?, у степу?, на шляху?.
3. Закінчення -і (після голосного та апострофа — -ї) мають:
а) іменники чол. роду (переважно безсуфіксні), що означають неістоти: в а?кті, на бе?резі, на ґру?нті, у декре?ті, у дзьо?бі, у кра?ї, у листі?, на мі?сяці, на по?версі, на поро?зі, на стовпі?, на ремо?нті, у те?мпі, у це?нтрі, у шта?бі.
Примітка. Деякі іменники цього типу можуть мати паралельні закінчення -і, -ї та -у, -ю, що залежить від місця наголосу в слові: у га?ї — у гаю?, у кра?ї — у краю?, на то?рзі — на торгу?;
б) іменники середн. роду твердої групи (без суфікса -к), а також мішаної та м’якої груп: у мі?сті, на селі?, на письмі?, у сло?ві; на підда?шші, на плечі?, у прі?звищі, на роздорі?жжі, у стано?вищі; на обли?ччі, у житті?, на пригі?р’ї, на подві?р’ї, на по?лі.
Примітка. Із прийменником по можуть уживатися іменники з паралельними закінченнями -у, -ю та -і, -ї: по Дніпру? — по Дніпрі?, по мі?сту — по мі?сті, по лі?су — по лі?сі, по селу? — по селі?; для позначення часу вживаються іменники тільки із закінченням -і: по обі?ді, по закі?нченні.

Ответить

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *

*

Наверх