Breaking News

Главная » Правописание в украинском языке » Правила правописания » § 61. II відміна. Однина. Кличний відміннок.

§ 61. II відміна. Однина. Кличний відміннок.

Іменники другої відміни в кличному відмінку закінчуються на -у, -ю, -е.
1. Закінчення -у мають іменники твердої групи (зокрема із суфіксами -ик, -ок, -ко), иншомовні імена з основою на г, ґ, к, х і деякі іменники мішаної групи з основою на шиплячий приголосний (крім ж): Пе?трику, Іва?нку, Оле?гу (й Оле?же), ба?тьку, си?нку, пого?ничу, слуха?чу, това?ришу, робітнику? (і робітниче?) Дже?ку, Жа?ку, Лю?двіґу, Фридриху; також іменники ді?ду, си?ну, та?ту.
2. Закінчення -ю мають іменники м’якої групи: Віта?лію, вчи?телю, Гри?цю, кра?ю, лі?карю, мі?сяцю, розма?ю, я?сеню, І?горю.
3. Закінчення -е мають безсуфіксні іменники твердої групи, іменники м’якої групи із суфіксом -ець та деякі іменники мішаної групи, зокрема власні назви з основою на ж, ч, ш, дж і загальні назви з основою на р, ж: Богда?не, Бо?же, го?лубе, дру?же, коза?че, о?рле, па?не, Пе?тре, со?коле, Степа?не, чума?че; же?нче (від жнець), кра?вче, моло?дче, хло?пче, ше?вче (але бійцю?, знавцю?); гусля?ре, До?вбуше, ма?ля?ре, сто?роже, тесля?ре, школя?ре.
4. Прізвища прикметникового походження на -ів (-їв), -ов, -ев (-єв), -ин, -ін (-їн), такі, як Глі?бов, Ковалі?в, Пу?шкін, Романи?шин, Тю?тчев, Чапа?єв, Що?голів, у звертаннях мають форму кличного відмінка: Глі?бове, Ковале?ве, Пу?шкіне, Романи?шине, Що?голеве та ин.
Географічні назви, до складу яких входять зазначені суфікси, мають у кличному відмінку закінчення -е: Ки?єве, Лебеди?не, Льво?ве.
Примітка 1. У звертаннях, що складаються з двох загальних назв, форму кличного відмінка має як перше, так і друге слово: добро?дію акто?ре, па?не лейтена?нте.
Примітка 2. У звертаннях, що складаються із загальної назви та імени, прізвища, форму кличного відмінка набуває як загальна назва, так і власне ім’я: бра?те Пе?тре, дру?же Гри?цю, коле?го Степа?не, па?ні Катери?но, па?не Віта?лію, дру?же Макси?менку; коле?го Іваничу?ку.
Примітка 3. У звертаннях до жінок, що складаються із загальної назви та прізвища у формі чол. роду, форму кличного відмінка має тільки загальна назва, а прізвище завжди виступає у формі називного відмінка: добро?дійко Гончару?к, па?ні Шевче?нко.
ІІримітка 4. У звертаннях, що складаються з двох власних назв — імени та по батькові, обидва слова мають закінчення кличного відмінка: Володи?мире Хомичу?, І?горю Іллічу?, Васи?лю Анато?лійовичу, Віта?лію І?горьовичу, Іллє? Микола?йовичу, Пе?тре Кузьмичу?, Яросла?ве Андрі?йовичу.

Ответить

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *

*

Наверх