Breaking News

Главная » Правописание в украинском языке » Правила правописания » § 62. II відміна. Множина. Називний відмінок

§ 62. II відміна. Множина. Називний відмінок

У називному відмінку множини іменники другої відміни мають закінчення -и, -і, -ї, -а, -я.
1. Закінчення -и мають усі іменники чол. роду твердої групи: батьки?, береги?, горо?ди, директори?, заво?ди, ліси?, робітники?, та?ти, футля?ри, але друзі.
Примітка. Іменники чол. роду із суфіксами –анин (-янин), -ин (-їн) у множині втрачають -ин (-їн): болга?ри, громадя?ни, кия?ни, тата?ри, хазяї? (хазяїни?), але грузи?ни, осети?ни, руси?ни.
2. Закінчення -і (після голосного та апострофа -ї) мають іменники чол. роду м’якої та мішаної груп, а також деякі іменники середн. роду: ве?летні, геро?ї, ковалі?, краї?, купці?, лікарі?, пазурі? (і па?зури), секретарі?, солов’ї?, теслярі?, школярі?; ножі?, слухачі?, товариші?; о?чі (рідше ві?чі), пле1чі, у?ші (частіше вуха).
Примітка 1. Іменники чол. роду з числівниками два, три, чотири вживаємо виключно з відповідними флексіями -и, -і (-ї): два хлопці, три робітники, чотири слухачі.
Примітка 2. В урочистому мовленні замість форми множини слова брат — брати? вживають форму збірності бра?ття (рідше — брато?ве).
3. Закінчення -а (у твердій і мішаній групах), -я (у м’якій групі) мають усі іменники середн. роду: де?на (від дно), міста?, пе?ра, стреме?на; прі?звища, я?вища; знання?, моря?, обличчя?, підда?шшя, поля?, прислі?в’я, роздорі?жжя.
Кілька іменників чол. роду другої відміни мають у називному відмінку множини паралельні закінчення -и та -а: вівса? — вівси?, ву?са — ву?си, ґрунти? — ґрунта? (збірне), рукави? — рука?ва, хліби? — хліба? (збірне), але тільки та?ти (від та?то).
Примітка. Іменник Господь форм множини не має.

Ответить

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *

*

Наверх