Breaking News

Главная » Правописание в украинском языке » Правила правописания » § 63. II відміна. Множина. Родовий відмінок

§ 63. II відміна. Множина. Родовий відмінок

У родовому відмінку множини іменники другої відміни мають закінчення -ів (-їв), нульове закінчення та -ей.
1. Закінчення -ів (після голосного та апострофа — -їв) мають іменники чол. роду та іменники середн. роду на -е, -я: батькі?в, берегі?в, ва?тів, во?льтів, геро?їв, гра?мів, дру?зів, дощі?в, краї?в, ме?трів, о?мів, пі?дписів, робітникі?в, солда?тів, солов’ї?в, степі?в, товариші?в, школярі?в; верхі?в’їв, відкритті?в, житті?в, міжгі?р’їв, морі?в, нагі?р’їв, подві?р’їв, полі?в, покритті?в, почутті?в, прислі?в’їв.
Примітка. Деякі іменники чол. роду мають і нульове закінчення (основу): та?тів (тат), (чо?ботів) чобі?т, а також після числівників: сім днів (і день), сто разів (і раз), але днів сім, разів сто; сім чоловік, тобто “сім осіб”, але сім чоловіків — “сім осіб чоловічої статі”, чоловік із двісті, а також ті іменники, що втрачають у множині суфікс -ин: болга?р, громадя?н, селя?н, тата?р, але грузи?нів, осети?нів, руси?нів.
2. Нульове закінчення мають усі іменники середн. роду на -о, -е та більшість на -я (переважно з попереднім м’яким подовженим приголосним н): бажа?нь, болі?т, вага?нь, верхові?ть, весі?ль, ві?дер, ві?кон, долі?т, завда?нь, засі?дань, знань, кіл, кіле?ць, колі?с, місць, озе?р, обли?ч, пальт, пита?нь, підда?ш, поло?тен, посила?нь, прі?звищ, роздорі?ж, серць (і серде?ць), сіл, слів, поня?ть, ху?тер, яє?ць, але морі?в, полі?в (рідше піль).
Примітка. При збігові двох приголосних у кінці основи при нульовому закінченні часто з’являються вставні о або е: ві?кон, па?сом, су?кон; болі?тець, ві?дер, віко?нець, га?сел, ден (від дно), кі?лець, озе?рець, пі?рець, ре?бер.
3. Закінчення -ей мають деякі іменники чол. роду: госте?й, ко?ней і середн. роду: оче?й (і віч), плече?й (і пліч), зрідка уше?й (перев. вух).

Ответить

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *

*

Наверх