Breaking News

Главная » Правописание в украинском языке » Правила правописания » § 74. ВІДМІНЮВАННЯ ІМЕННИКІВ, ЩО МАЮТЬ ТІЛЬКИ ФОРМУ МНОЖИНИ

§ 74. ВІДМІНЮВАННЯ ІМЕННИКІВ, ЩО МАЮТЬ ТІЛЬКИ ФОРМУ МНОЖИНИ

1. У називному відмінку вживаємо:
а) закінчення -и: в’я?зи, гу?си, ді?ти, збо?їни, ку?ри, лю?ди, но?чви, са?ни, сі?ни, схо?ди, штани?.
Примітка. Деякі іменники, зокрема гу?си, ді?ти, ку?ри, лю?ди, мають форму однини, але від инших основ: гу?ска, дити?на, ку?рка, люди?на;
б) закінчення -і (після голосного — -ї): го?рдощі, граблі?, две?рі, дрі?жджі, коно?плі, поми?ї, ра?дощі, хи?трощі;
в) закінчення -а (зрідка — -я): ви?ла, воро?та, дро?ва, я?сла, я?сна, ві?нця.
2. У родовому відмінку виступають:
а) закінчення -ей: гро?шей, гусе?й, двере?й, куре?й, люде?й, сане?й, сіне?й;
б) закінчення -ів: в’я?зів, граблі?в (і грабе?ль), дрі?жджів, кліщі?в, схо?дів, хи?трощів;
в) нульове закінчення: вил, ворі?т, дров, збо?їн, конопе?ль, ле?щат, ночв (частіше ночо?в), я?сел, я?сен.
3. У давальному відмінку виступають:
а) закінчення -ам після твердого приголосного, коли в називному відмінку іменники мають закінчення -и, -а або -і (після шиплячого): весе?лощам, ви?лам, воро?там, в’я?зам, но?чвам, ра?дощам, схо?дам, штана?м (і шта?ням), я?слам, але гу?сям, ді?тям, лю?дям, ку?рям, са?ням, сі?ням;
б) закінчення -ям після голосного та після м’якого приголосного, коли в називному відмінку іменники закінчуються на -і, -ї, -я: ві?нцям, грабля?м, две?рям, поми?ям.
4. У знахідному відмінку вживаємо форми:
а) однакові з називним відмінком: ви?ла, ві?нця, граблі?, коно?плі, са?ни, я?сла;
б) однакові з родовим відмінком (для назв людей): діте?й, люде?й;
в) обидві форми (для назв деяких свійських тварин):
гусе?й і гу?си, куре?й і ку?ри.
5. В орудному відмінку виступають:
а) закінчення -ами в іменниках, які в називному відмінку мають закінчення -и, -а або -і (після шиплячого): ви?лами, но?чвами, схо?дами; весе?лощами, ра?дощами;
б) закінчення -ями в іменниках, які в називному відмінку закінчуються на -і, -ї, -я: ві?нцями, грабля?ми, коно?плями, поми?ями;
в) закінчення -ми: ворітьми? (й воро?тами), грі?шми (й гроши?ма), гусьми? (й гу?сями), дверми? (й двери?ма), ді?тьми, курми?, людьми?, саньми? (й саня?ми), сі?ньми, штаньми? (й штана?ми, шта?нями).
6. У місцевому відмінку залежно від попереднього приголосного вживаємо закінчення -ах, -ях: на ви?лах, на воро?тах (рідше — воро?тях), у но?чвах, на штана?х (на шта?нях), у я?слах; на грабля?х, у дверя?х, у поми?ях.

Ответить

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *

*

Наверх