Breaking News

Главная » Правописание в украинском языке » Правила правописания » § 78. Кількісні числівники. Відмінювання кількісних числівників

§ 78. Кількісні числівники. Відмінювання кількісних числівників

1. Числівник оди?н, одне? (одно?), одна? відмінюємо так:
Однина
Множина
чол. і середн. Рід
жін. р.

Н.
оди?н одне? (одно?)
одна?
Одні?
Р.
одного?
одніє?ї (одно?ї)
одни?х
Д.
одному?
одні?й
одни?м
Зн.
=Н. або Р. одне? (одно?)
одну?
=Н. або Р.
Ор.
одни?м
одніє?ю (одно?ю)
одни?ми
М.
…одно?му (одні?м)
…одні?й
…одни?х
Примітка. У висловах оди?н до о?дного й под. наголос у другому слові на першому складі, один на о?дному, одна? о?дну і т. д.
2. Инші кількісні числівники відмінюємо так:
Н.
два дві
Три
Чоти?ри
Р.
Двох
Трьох
чотирьо?х
Д.
Двом
Трьом
чотирьо?м
Зн.
=Н. або Р.
=Н. або Р.
=Н. або Р.
Ор.
двома?
трьома?
чотирма?
М.
…двох
…трьох
…чотирьо?х

Н.
п’ять
Шість
Р.
п’ятьо?х, п’яти?
шістьо?х, шести?
Д.
п’ятьо?м, п’яти?
шістьо?м, шести?
Зн.
=Н. або Р.
=Н. або Р.
Ор.
п’ятьома?, п’ятьма?
шістьома?, шістьма?
М.
…п’ятьо?х, п’яти?
… шістьо?х, шести?

Н.
Сім
ві?сім
Р.
сімо?х, семи?
вісьмо?х, восьми?
Д.
сімо?м, семи?
вісьмо?м, восьми?
Зн.
=Н. або Р.
=Н. або Р.
Ор.
сімома?, сьома?
вісьмома?, вісьма?
М.
…сімо?х, семи?
…вісьмо?х, восьми?

3. Як п’ять або шість відмінюємо числівники де?в’ять, де?сять, одина?дцять, двана?дцять, трина?дцять, чотирна?дцять, п’ятна?дцять, шістна?дцять, сімна?дцять, вісімна?дцять, дев’ятна?дцять, два?дцять, три?дцять.
4. Складні числівники п’ятдеся?т, шістдеся?т, сімдеся?т, вісімдеся?т відмінюємо за таким зразком:
Н.
п’ятдеся?т
Р.
п’ятдесятьо?х, п’ятдесяти?
Д.
п’ятдесятьо?м, п’ятдесяти?
Зн.
п’ятдеся?т або п’ятдесятьо?х
Ор.
п’ятдесятьома?, п’ятдесятьма?
М.
… п’ятдесятьо?х, п’ятдесяти?
Примітка. За цим зразком відмінюємо числівниковий варіянт дев’ятдесят, уживаний у розмовній мові та художній літературі.
5. Складні числівники дві?сті, три?ста, чоти?риста, п’ятсо?т, шістсо?т, сімсо?т, вісімсо?т, дев’ятсо?т відмінюємо за такими зразками:
Н.
дві?сті
п’ятсо?т
Р.
двохсо?т
п’ятисо?т
Д.
двомста?м
п’ятиста?м
Зн.
дві?сті
п’ятсо?т
Ор.
двомаста?ми
п’ятьмаста?ми, п’ятьомаста?ми
М.
…двохста?х
…п’ятиста?х

6. У складених кількісних числівниках відмінюємо всі складові частини: з чотирьохсо?т сімдесятьо?х вісьмо?х (сімдеся?ти восьми?) ти?сяч шестисо?т п’ятдесятьо?х дев’ятьо?х (п’ятдесяти? дев’яти?) (гривень).
7. Числівники со?рок, дев’яно?сто, сто в родовому, давальному, орудному й місцевому відмінках уживаємо з закінченням -а: сорока?, дев’яно?ста, ста.
8. Збірні числівники дво?є, обо?є, тро?є в непрямих відмінках мають форми, спільні з кількісними числівниками два, оба (давня форма), три: двох, двом…, обо?х, обо?м…, трьох, трьом…
9. Збірний числівник оби?два (оби?дві) має в непрямих відмінках такі форми: обо?х, обо?м, обома?, на обо?х.
10. Збірні числівники че?тверо, п’я?теро, ше?стеро, се?меро, во?сьмеро, де?в’ятеро, де?сятеро, одина?дцятеро в непрямих відмінках мають форми відповідних кількісних числівників: чотирьо?х, чотирьо?м…, п’ятьо?х, п’ятьо?м…, шістьо?х, шістьо?м… і т. д.
11. Числівники ти?сяча, мільйо?н, мілья?рд відмінюємо як іменники відповідних відмін.
12. Неозначено-кількісні числівники кількана?дцять, кількадеся?т відмінюємо як числівник п’ять: кільканадцяти? й кільканадцятьо?х, кількадесятьма? й кількадесятьома?.

Ответить

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *

*

Наверх