Breaking News

Главная » Правописание в украинском языке » Правила правописания » § 9. Чергування Е-О після Ж, Ч, Ш, Щ, ДЖ, Й

§ 9. Чергування Е-О після Ж, Ч, Ш, Щ, ДЖ, Й

Після ж, ч, ш, щ, дж, й:
а) перед м’яким приголосним, а також перед складами з е та и (яке походить від давньоукраїнського и) пишемо е: вече?ря, джерело?, жени?ти, ні?женька, пшени?ця, ста?єнь, уве?чері, у?чень, черне?тка, четве?ртий, шестиде?нка, щемі?ти, щети?на;
б) перед твердим приголосним, а також перед складами з а, о, у та и (яке походить від давньоукраїнського ы) пишемо о: бджола?, буди?ночок, вечори? (пор. вече?ря), вчо?ра, жона?тий (пор. жени?ти), і?грашок, копійо?к, мішо?к (пор. міше?чок), пшоно? (пор. пшени?ця), чолові?к, чому?сь, чо?рний (пор. черне?тка), чоти?ри (пор. четве?ртий), шо?стий (пор. шести?), щока?.
Примітка. У словах ло?жечка — ло?жечок, кни?жечка — книжечо?к, лі?єчка — лі?єчок і под. зберігається е (є), бо приголосний ч у наступному складі в давні часи був м’яким.
2. О виступає замість сподіваного е після шиплячих та й перед м’яким приголосним:
а) в іменниках жіночого роду ІII відміни в суфіксі -ост(и): безкра?йности, ме?ншости, пеку?чости, сві?жости та ин. (відповідно до ві?чности, ра?дости тощо);
б) у давальному й місцевому відмінках однини деяких іменників: бджолі?, на бджолі?, на ве?чорі, у пшоні?, на щоці? (відповідно до більшости відмінкових форм із наступним твердим приголосним: бджола?, бджолу?, ве?чора, вечори? та ин.);
в) у закінченнях родового та орудного відмінків прикметників і займенників та числівників прикметникового типу жіночого роду: безкра?йої, безкра?йою, гаря?чої, гаря?чою, на?шої, на?шою, пе?ршої, пе?ршою та ин. (відповідно до безкра?його, безкра?йому, на?шого тощо або до дру?гої, молодо?ї й под., де о закономірне);
г) у похідних утвореннях типу вечорі?ти, вечорі?є (відповідно до ве?чора, ве?чорові тощо), чорні?ти, чорні?є, чорни?ці, чорни?ти, чорни?ло та ин. (відповідно до чо?рний, чо?рного тощо).
Примітка. У прислівниках типу воро?же, га?ряче?, хо?роше після шиплячих пишемо е, але тво?рчо, законода?вчо, хи?жо та ин.

Ответить

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *

*

Наверх