Breaking News

§ 92. ДІЄПРИКМЕТНИК

В українській мові вживаються дієприкметники:
1. Активного стану:
а) теперішнього часу на –чий (-а, -е) (вживані переважно в значенні прикметників та іменників): квіту?чий, живу?чий лежа?чий, стоя?чий; зрідка: вико?нуючий, зроста?ючий, живучий, працю?ючий;
б) минулого часу на –лий (-а, -е): зжо?вклий, нави?слий, осі?лий, почорні?лий.
2. Пасивного стану минулого часу:
а) на -ний (-аний, -яний, -ений, -єний), -ований, -йований, -ьований (під наголосом), -уваний, -юваний (-я, -е) (не під наголосом): (зі?)гнаний, (по)сі?яний, (с)тво?рений, (за)го?єний, (з)будо?ваний, (с)копійо?ваний, (с)формульо?ваний, (з)не?хтуваний, напо?внюваний;
б) на –тий (-а, -е): би?тий, взу?тий, взя?тий, жа?тий, закри?тий, поча?тий, те?ртий, ужи?тий.
Примітка.
1. Паралельні форми на -ний, -тий утворюємо від дієслів із суфіксом -н- (-ну-): верну?ти — ве?рнений і ве?рнутий; замкну?ти — за?мкнений і за?мкнутий; ки?нути — ки?нений і ки?нутий; усу?нути — усу?нений і усу?нутий.
2. Паралельні форми на -ний, -тий утворюємо й від дієслів з основою інфінітива на -оро-, -оло-: коло?ти — ко?лений і ко?лотий; поро?ти — по?рений і по?ротий; від дієслова моло?ти утворюємо паралельні форми ме?лений і мо?лотий.

Ответить

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *

*

Наверх