Breaking News

§ 93. ДІЄПРИСЛІВНИК

1. Дієприслівники теперішнього часу утворюємо від основи дієслова теперішнього часу за допомогою суфіксів -учи (-ючи), -ачи (-ячи).
Суфікс -учи (-ючи) виступає в дієприслівниках, утворених від дієслів першої дієвідміни, а суфікс -ачи (-ячи) — у дієприслівниках, утворених від дієслів другої дієвідміни: беру?ть — беручи?, виробля?ють — виробля?ючи, іду?ть — ідучи?, ка?жуть — ка?жучи; ба?чать — ба?чачи, летя?ть — летячи?, сидя?ть — сидячи?, спля?ть — сплячи?.
2. Дієприслівники минулого часу утворюємо від основи дієслова минулого часу чол. роду за допомогою суфікса -ши (після основи на приголосний) і -вши (після основи на голосний): брав — бра?вши, купува?в — купува?вши, купи?в — купи?вши, налеті?в — налеті?вши; прині?с — прині?сши, спік — спі?кши, став — ста?вши.
Примітка. Дієприслівники, утворені від зворотних дієслів, мають постфікс -сь сміючи?сь, узя?вшись; рідше — -ся: сміючи?ся, узя?вшися.

Ответить

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *

*

Наверх