Breaking News

§ 94. L

1. У словах иншомовного походження L передаємо твердим або м’яким л — залежно від традиції, що склалася в українській мові:
а) л твердим (л, ла, ло, лу) у словах: арсена?л, бал, балко?н, валто?рна, васа?л, вулка?н, журна?л, інтерва?л, кана?л, капіта?л, кардина?л, протоко?л, сигна?л, ти?тул, трибуна?л, універса?л, фіна?л, халва?; аеропла?н, а?тлас, бала?да, бала?нс, галантере?я, деклама?ція, за?ла, ісла?м, капе?ла, клас, лаборато?рія, ла?мпа, ланге?т, ландша?фт, мела?нж, план, плато?, плацка?рта, фланг, фо?рмула, цифербла?т; анало?гія, бало?н, коло?квіум, коло?нія, одеколо?н, со?ло, флот; блу?за, лунати?зм, лу?па, металу?ргія та ин.; Алба?нія, Алжи?р, Атланти?чний океа?н, Гренла?ндія, Ірла?ндія, Кала?брія, Ла-Ма?нш, Шотла?ндія, Коло?мбо, Лос-А?нджелес, Луа?нда, Тулу?за; Вела?скес, Лама?рк, Ло?рка, Луї?, Лукре?цій, Флобе?р та ин.;
б) л м’яким (ль, ля, льо, лю) у словах: автомобі?ль, асфа?льт, ве?ксель, гі?льза, катапу?льта, магістра?ль, мітельшпі?ль, нуль, педа?ль, та?бель; астроля?бія, грануля?ція, ля?піс, ля?псус, регуля?тор; кльош, туберкульо?з; балюстра?да, ексклюзи?вний, люк, люкс, люце?рна та ин.; А?льпи, Ба?зель, Шва?рцвальд, Курля?ндія, Фінля?ндія, Люксембу?рг; Корне?ль, Но?бель, Рафае?ль, Золя?, Лю?тер та ин.
Примітка. За традицією м’який знак уживаємо після букви л в окремих загальних та власних назвах, запозичених з англійської мови, якій не властиве пом’якшення приголосного L, подібне до німецького або французького, наприклад: ба?рель (barrel), блю?мінг (blooming), бульдо?г (bull-dog), гольф (golf), О?льстер (Ulster), Ві?льсон (Wilson), Кро?мвель (Cromwell), Лі?нкольн (Lincoln), Че?рчилkm (Churchill), але Ма?ксвелл (Maxwell), Фо?лкнер (Faulkner), Фу?лтон (Fulton).
2. Сполучення 1е передаємо через ле: біле?т, еле?ктрика, желе?, леге?нда, ле?кція, пле?нум, телегра?ф; Вале?нсія, Каледо?нія, Пале?рмо, Толе?до; Галіле?й, Ле?ссинг.

Ответить

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *

*

Наверх