Breaking News

§ 95. G

1. Літеру g, яка у відповідних мовах позначає дзвінкий проривний звук ґ, у загальних назвах та у власних географічних назвах на письмі передаємо буквою г: аге?нт, агіта?тор, агре?сія, бага?ж, газ, гара?ж, гара?нтія, гастро?лі, гва?рдія, генера?л, гло?бус, гольф, грана?та, інтеліге?нція, легіо?н, магі?стр, мігра?ція, навіга?ція, прогре?с, регіо?н, регі?стр, регуля?рний, се?рфінг; А?нглія, Бе?льгія, Га?мбія, Гвіне?я, Грена?да, Гре?ція, Гру?зія, Ката?нга, Парагва?й, Рангу?н, Чика?го та ин.
2. У власних назвах людей (іменах, прізвищах) відповідно до g у мові-джерелі пишемо ґ, а відповідно до h — г: Верґі?лій, Ґео?рґ Вільге?льм, Фри?дрих Ге?ґель, Ґео?рґ Фри?дрих Ге?ндель, Ва?ско да Ґа?ма, Мага?тма Ґа?нді, Федери?ко Ґарсі?я Ло?рка, Вінсе?нт ван Ґоґ, Ґре?та Ґа?рбо (Ґу?стафссон), Е?двард Ґриг, Курт Ґе?орґ Кісинґер та ин.
3. Літеру g передаємо буквою ґ у не засвоєних українською мовою иншомовних словах, а також в иншомовних словосполуках, що транслітеруються засобами української графіки: лат. а?льтер е?ґо (alter еgo) — друге я, персо?на нон ґра?та (persona non grata) — небажана особа, фа?та морґа?на (fata morgana) — марево; франц. ґран-npi (grand prix) — найвища нагорода на конкурсі, змаганнях; англ. ґудба?й (good bye) — до побачення; нім. “Фольксваґен” (“Volkswagen”) — назва автомобільної фірми, “Зюддойче цайтунґ”(“Suddetsche Zeitung”) — назва газети тощо.
3. Відповідно до вимови літеру g у словах англійського походження передаємо через дж: ме?неджер (таnager), Джордж (George); у словах італійського походження — через дж: Джова?нні (Giovanni), Джо?тто (Giotto), Джузе?ппе (Giuseppe); у словах французького походження — через ж: корте?ж (cortege), Жера?р (Gerard), Жорж (Georges). Але традиційно Ге?нуя (Genova).

Ответить

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *

*

Наверх