Breaking News

§ 96. H

1. Літеру h, грецьку літеру ? (гама) і початковий придиховий звук, відтворюваний надрядковим знаком, передаємо українською буквою г: габіліта?ція, гармо?нія, гекта?р, ге?лій, гермене?втика, герба?рій, гідрогра?фія, гімна?зія, гімна?стика, гі?нді, го?лдинг, гонора?р, горизо?нт, грама?тика та ин.; Гава?на, Га?лле, Ге?льсинкі, Ге?мпшир, “Гі?лтон” (готель), Гіндуста?н; Га?ммер, Ганс, Га?ррі, Ге?ктор, Геку?ба (Гека?ба), Геле?на, Гоме?р, Горст, Йога?ннес та ин.
Згідно з усталеною традицією існують випадки передачі иншомовного h буквою х (особливо в словах англійського походження): хо?бі, хоке?й, хол та ин.
2. Без початкового г засвоєні в українській мові такі слова, як а?рфа, іда?льго (і гіда?льго), ієра?рх, ієро?гліф, іподро?м, іпоте?ка, іпохо?ндрія, істе?рія, істо?рія, омо?нім та ин.; Елла?да.

Ответить

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *

*

Наверх